<<<Zvolit rok>>>


Zásahy v roce 2012

   V roce 2012 jsme byli na 25 zásazích.

 


16.07.2012 - P VB - požár ze zásuvek na ulici Vlčnovská     

Posádka:

Strojník

Kinc Michal

Velitel

Svoboda Jan

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

14:58

Výjezd:

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

Práce:

Jednotka prováděla zálohu na míště události

 

nahoru


10.12.2012 - Jiskřící kabel vysokého napÄ›tí na ulici BÄ›lohorská     

Posádka:

Strojník

Bohanes Marek

Velitel

Jozífek Jakub

1

Košťál Vašek

2

Svoboda Jan

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

17:08

Výjezd:

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

Práce:

Jednotka ponechána v záloze na místě události.

 

nahoru


28.11.2012 - P odpadu na ulici Líšeňská     

Posádka:

Strojník

Soukup Radim

Velitel

Svoboda Jan

1

Maixner Jan

2

Frank Michal

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

23:30

Výjezd:

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

Práce:

Na místě nic nenalezeno - Planý poplach

 

nahoru


28.10.2012 - P domu na ulici Pod Hády     

Posádka:

Strojník

Bohanes Marek

Velitel

Kinc Michal

1

Maixner Jan

2

Frank Michal

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

12:12

Výjezd:

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

Práce:

Jednotka byla odvolána při cestě k zásahu.

 

nahoru


15.10.2012 - P budovy v Zetoru na ulici Trnkova 115     

Posádka:

Strojník

Bohanes Marek

Velitel

Bohanes Radek

1

Frank Michal

2

Vašek Karel

3

Kyselák Michal

4

Maixner Jan

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

07:31

Výjezd:

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

Práce:

Strojník prováděl doplňování vody do zasahujících CAS. Ostatní členové JPO vybaveni IDP vysláni k hašení uvnitř hořící haly. Jednotka dále dostala za úkol na odstavném parkovišti zřídit stanoviště na prolévání vyvezeného odpadu.

 

nahoru


11.10.2012 - P skládky na ulici Líšeňská     

Posádka:

Strojník

Soukup Radim

Velitel

Svoboda Jan

1

Kyselák Michal

2

Frank Michal

3

Maixner Jan

4

Bohanes Marek

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

04:51

Výjezd:

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

Práce:

Členové vybaveni v IDP prováděli hasební práce z nastavovacích žebříků. Hašení pomocí pěny.

 

nahoru


15.09.2012 - P v kuchyni na ulici BoÅ™etická 10     

Posádka:

Strojník

Bohanes Jaroslav

Velitel

Jozífek Jakub

1

Vašek Roman

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

07:25

Výjezd:

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

Práce:

Jednotka ponechána v záloze na místě události.

 

nahoru


10.09.2012 - P odpadu na ulici Markéty Kuncové     

Posádka:

Strojník

Košťál Vašek

Velitel

Svoboda Jan

1

Frank Michal

2

Kyselák Michal

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

19:39

Výjezd:

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

Práce:

Jednalo se o planý poplach.

 

nahoru


10.09.2012 - P vÄ›tnamské tržnice na ulici Olomoucká 1193     

Posádka:

Strojník

Soukup Radim

Velitel

Svoboda Jan

1

Frank Michal

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

00:22

Výjezd:

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

Práce:

Naše JPO vyzvána k doplňování vody do CAS, které prováděli zásah. Mezi tím, 2 členové JSDH vybaveni IDP prováděli zásah z boku budovy. Po vystřídání zasahujících hasičů byla naše jednotka odeslána zpět na základnu.

 

nahoru


08.09.2012 - P bytu na ulici BoÅ™etická 13     

Posádka:

Strojník

Bohanes Jaroslav

Velitel

Vašek Roman

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

10:48

Výjezd:

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

Práce:

Jednotka ponechána v záloze na místě události.

 

nahoru


29.08.2012 - PC v královopolském tunelu na ulici Královopolský tunel     

Posádka:

Strojník

Bohanes Marek

Velitel

Vašek Karel

1

Bohanes Radek

2

Kinc Michal

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

10:09

Výjezd:

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

Práce:

JPO cvičila pro případný zásah v Královopolském tunelu. Prováděli jsme vyhledávání a vyvádění civilních osob.

 

nahoru


21.08.2012 - P skládky na ulici Chrlice, Roviny     

Posádka:

Strojník

Košťál Vašek

Velitel

Frank Michal

1

Kyselák Michal

2

Jozífek Jakub

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

21:48

Výjezd:

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

Práce:

Jednotka byla rozdělena na 2 skupiny. Jedna skupina prováděla hašení, druhá skupina byla pověřena obsluhou čerpacího stanoviště. Strojník prováděl kyvadlovou dopravu vody (celkem jsme dodali 66000 litrů vody). Poté jsme byli požádáni VZ abychom zkropili prašnou cestu k zásahu. Použili jsme lafetovou proudnici a cestu pokropili.

 

nahoru


10.08.2012 - P OA na ulici ŽaroÅ¡ická     

Posádka:

Strojník

Bohanes Marek

Velitel

Bohanes Jaroslav

1

Kyselák Michal

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

19:29

Výjezd:

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

Práce:

Jednotka ponechána v záloze na místě události.

 

nahoru


06.08.2012 - Zatopená kÅ™ižovatka na ulici Sportovní X Porgesova     

Posádka:

Strojník

Bohanes Marek

Velitel

Košťál Vašek

1

Kyselák Michal

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

22:49

Výjezd:

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

Práce:

JPO projela celou oblast ale vysokou hladinu vody nenalezla.

 

nahoru


06.08.2012 - Zatopené byty na ulici Francouzská 20     

Posádka:

Strojník

Bohanes Marek

Velitel

Košťál Vašek

1

Kyselák Michal

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

22:17

Výjezd:

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

Práce:

JPO průzkumem zjistila, že dům je v rekonstrukci a má rozebranou střechu. V bytě je cca 2cm vody, jistič v domě byl demontován a el. proud zastavit nešlo, proto JPO neprováděla žádný zásah. Doporučeno nájemníkům provizorní zakrytí střechy a kontaktování stavbyvedoucího.

 

nahoru


24.05.2012 - P lesa - MU Bzenec na ulici Bzenec     

Posádka:

Strojník

Bohanes Radek

Velitel

Svoboda Jan

1

Frank Michal

2

Kyselák Michal

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

08:24

Výjezd:

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

Práce:

Jednotka byla vyslána na seřadiště na BVV, odkud společně s dalšími JPO odjela na místo MU. JPO prováděla hašení celkem 3 "C" proudy a VTP, doplňování vody a kyvadlovou dopravu vody

 

nahoru


09.05.2012 - TC P na hradÄ› Å pilberk na ulici Å pilberk 1     

Posádka:

Strojník

Bohanes Marek

Velitel

Soukup Radim

1

Frank Michal

2

Kyselák Michal

3

Svoboda Jan

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

10:07

Výjezd:

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

Práce:

Jednotka doplňovala vodu do CAS HZSp SŽDC, prováděla útok 2x "C" proudem na střechu objektu pomocí nastavovacích žebříků.

 

nahoru


02.05.2012 - P trávy asi 5x10m na ulici Lazaretní     

Posádka:

Strojník

Košťál Vašek

Velitel

Kinc Michal

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

16:33

Výjezd:

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

Práce:

Jednotka doplňovala vodu do CAS PS Líšeň

 

nahoru


26.04.2012 - P na balkónÄ› na ulici BoÅ™etická 8     

Posádka:

Strojník

Bohanes Marek

Velitel

Jozífek Jakub

1

Frank Michal

2

Svoboda Jan

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

16:13

Výjezd:

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

Práce:

Jednotka ponechána v záloze na místě události.

 

nahoru


20.03.2012 - P lesa 200x200m na ulici ObÅ™any -> smÄ›r Bílovice     

Posádka:

Strojník

Soukup Radim

Velitel

Jozífek Jakub

1

Frank Michal

2

Svoboda Jan

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

14:50

Výjezd:

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

Práce:

Naše jednotka přijela na plnící stanoviště vrtulníku. 2 členové jednotky pomáhali při plnění bambi vaku. Naše CAS doplnila 2x vodu do CAS, která plnila bambi vak a poté do CAS SDH Bílovice.

 

nahoru


18.03.2012 - P trávy asi 10x10m na ulici Krásného 24     

Posádka:

Strojník

Košťál Vašek

Velitel

Jozífek Jakub

1

Frank Michal

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

17:06

Výjezd:

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

Práce:

Po příjezdu na místo události jsme byli vyzváni k rozhrabávání požářiště. Poté se naše jednotka vrátila zpět na základnu.

 

nahoru


11.03.2012 - P odpadu na ulici Líšeňská     

Posádka:

Strojník

Soukup Radim

Velitel

Kinc Michal

1

Svoboda Jan

2

Jozífek Jakub

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

16:42

Výjezd:

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

Práce:

Jednotka ponechána v záloze na místě události.

 

nahoru


29.02.2012 - P chatky na ulici Bílá Hora     

Posádka:

Strojník

Bohanes Marek

Velitel

Jozífek Jakub

1

Kinc Michal

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

16:42

Výjezd:

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

Práce:

Jednotka byla ponechána v záloze na místě události

 

nahoru


27.02.2012 - P ve vÄ›trací Å¡achtÄ› od sklepa na ulici Bzenecká 15     

Posádka:

Strojník

Košťál Vašek

Velitel

Svoboda Jan

1

Kyselák Michal

2

Frank Michal

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

22:15

Výjezd:

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

Práce:

Jednotka ponechána v záloze na místě události.

 

nahoru


30.01.2012 - Požár areálu Zetor na ulici Trnkova 111     

Posádka:

Strojník

Košťál Vašek

Velitel

Kinc Michal

1

Bohanes Radek

2

Svoboda Jan

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

14:59

Výjezd:

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

Práce:

Po příjezdu na místo zásahu jsme byli VZ vyzváni k nasazení IDP a zapojení se do hasebních prací ze střechy pomocí "C" proudu. Na střeše jsme byli jištěni pomocí polohovacích opasků. Strojník byl vyzván ke kyvadlové dopravě vody ze zřízeného čerpacího stanoviště. Poté provedla jednotka nasvětlení místa zásahu.

 

nahoru

Login

Prezdivka

Heslo
 

Vysvětlivky
AKBAkumulátor
DNDopravní nehoda
EPSElektronická požární signalizace
HVZHydraulické vyprošťovací zařízení
IDPIzolační dýchací přístroj
JHPJednoduché hasební prostředky
JPOJednotka požární ochrany
LZSLetecká záchranná služba
MPMěstská policie
MPŘMotorová pila řetězová
OAOsobní automobil
NANákladní automobil
NBNizká budova
NLNebezpečná látka
PPožár
PCPrověřovací cvičení
PHMPohonné hmoty
PKProvozní kapaliny
PPPlaný poplach
PPOProtipožární opatření
SaPSíly a prostředky
SÚSSpráva a údržba silnic
TCTaktické cvičení
VBVýšková budova
VTPVysokotlaký proud
ZPPZjišťování příčin požárů
 

Důležitá telefonní čísla:


112 - Evropské číslo tísňového volání
150 - Hasičský záchranný sbor ČR
155 - Zdravotnická záchranná služba
156 - Městská policie
158 - Policie české republiky

Kontakt:


SDH Brno Židenice
Kosmákova 47,
Brno, 615 00

sdhzidenice@gmail.com
    Poslední aktualizace 05.10.2022 by starburst