<<<Zvolit rok>>>


Zásahy v roce 2016

   V roce 2016 jsme byli na 30 zásazích.

 


26.12.2016 - Požár bytu na ulici Krásného      

Posádka:

Strojník

Bohanes Marek

Velitel

Svoboda Jan

1

Chlup Milan

2

Trávníček Tomáš

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

20:11

Výjezd:

20:20

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

20:37

Práce:

Jednotka vyjela na požár bytu. Po příjezdu na místo události zjištěno, že se jednalo o planý poplach.

 

nahoru


26.12.2016 - Požár herny na ulici Pálavské námÄ›stí      

Posádka:

Strojník

Kinc Michal

Velitel

Frank Michal

1

Chlup Milan

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

04:11

Výjezd:

04:25

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

05:16

Práce:

Jednotka vyjela na požár herny. Na místě již zasahovaly jednotky HZS. Naše jednotka ponechána v záloze.

 

nahoru


13.12.2016 - Požár chatky na ulici Révová     

Posádka:

Strojník

Frank Michal

Velitel

Svoboda Jan

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

10:07

Výjezd:

10:17

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

10:42

Práce:

Jednotka vyjela na požár chatky. Na místě již zasahovaly jednotky HZS. Naše jednotka ponechána jako záloha na místě události.

 

nahoru


25.09.2016 - Technická pomoc - čerpání vody na ulici Svatoplukova      

Posádka:

Strojník

Frank Michal

Velitel

Chlup Milan

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

13:31

Výjezd:

13:39

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

14:32

Práce:

Jednotka vyjela k valící se vodě na ulici Svatoplukova. Zjištěna valící se voda z chodníku. Na místo se dostavil pracovník vodáren, který vodu uzavřel. Průzkum sklepních prostor negativní.

 

nahoru


23.09.2016 - Požár zahradní boudy na ulici Å edova      

Posádka:

Strojník

Frank Michal

Velitel

Svoboda Jan

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

18:34

Výjezd:

18:45

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

18:48

Práce:

Jednotka vyjela na požár zahradní boudy. Jednalo se o PP. Jednotka odvolána při cestě k zásahu.

 

nahoru


14.09.2016 - Požár průmyslové budovy na ulici Hájecká      

Posádka:

Strojník

Frank Michal

Velitel

Humpolík Milan

1

Maixner Jan

2

Svoboda Jan

3

Němec Ondřej

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

02:41

Výjezd:

02:45

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

08:05

Práce:

II.stupeň požárního poplachu. V době příjezdu se již na místě nacházely jednotky PO a prováděly hasební zásah. Po domluvě s VZ jednotka prováděla hasební práce na prvním bojovém úseku v DT, následně se podílela na kyvadlové dopravě vody, dodávala vodu a pěnu z CAS a kanystrů na požářiště na druhém bojovém úseku. Dále jeden člen zřídil plnící stanoviště

 

nahoru


25.08.2016 - Požár výškové budovy na ulici Stará osada     

Posádka:

Strojník

Frank Michal

Velitel

Chlup Milan

1

Němec Ondřej

2

Novotný Petr

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

01:42

Výjezd:

01:55

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

02:08

Práce:

Jednotka vyjela na požár VB. Na místě již zasahovaly jednotky HZS. Naše jednotka ponechána jako záloha na místě události.

 

nahoru


11.08.2016 - Strom hrozící pádem na ulici Kulkova     

Posádka:

Strojník

Frank Michal

Velitel

Chlup Milan

1

Janočko Adam

2

Novotný Petr

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

17:01

Výjezd:

17:02

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

19:17

Práce:

Jednotka vyjela na strom hrozící pádem. Průzkumem zjištěn shnilý strom, který hrozí pádem na komunikaci. Jednotka provedla zajištění místa události pomocí kuželů a uzavřela jeden jízdní pruh komunikace. Pomocí MŘP začala postupně odstraňovat větve. Po odstranění části větví a náletových dřevin v okolí zjištěno, že jednotka není schopna vlastními silami strom odstranit. VZ si vyžádal na místo události posilovou jednotku. Ve spolupráci s HZS jednotka pomocí čtyřdílného nastavovacího žebříku, MŘP, lana a AZ 30 strom rozřezala a odklidila na stranu.

 

nahoru


10.08.2016 - Spadený strom na ulici Kulkova     

Posádka:

Strojník

Kinc Michal

Velitel

Chlup Milan

1

Němec Ondřej

2

Novotný Petr

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

16:13

Výjezd:

16:15

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

17:14

Práce:

Jednotka vyjela na spadený strom. Průzkumem zjištěna nalomená větev. Jednotka provedla její odstranění.

 

nahoru


09.08.2016 - Požár OA na ulici Jílkova     

Posádka:

Strojník

Frank Michal

Velitel

Humpolík Milan

1

Chlup Milan

2

Němec Ondřej

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

23:28

Výjezd:

23:30

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

00:03

Práce:

Jednotka vyjela na požár OA. Průzkumem zjištěn požár v zadní části vozidla. Jednotka nasadila VTP a požár zlikvidovala.

 

nahoru


31.07.2016 - Zatopený podchod na ulici Stará osada     

Posádka:

Strojník

Soukup Radim

Velitel

Frank Michal

1

Svoboda Jan

2

Chlup Milan

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

21:41

Výjezd:

21:47

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

23:01

Práce:

Jednotka vyjela na zatopený podchod. Společně s jednotkou z PS Líšeň jsme provedli odčerpání vody pomocí plovoucího i kalového čerpadla.

 

nahoru


31.07.2016 - Voda ve sklepÄ› na ulici BÄ›lohorská      

Posádka:

Strojník

Soukup Radim

Velitel

Frank Michal

1

Svoboda Jan

2

Chlup Milan

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

20:00

Výjezd:

20:02

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

21:41

Práce:

Jednotka vyslána na čerpání vody ze sklepa RD. Průzkumem zjištěno zatopení sklepních prostor rodinného domu. Jednotka nasadila kalové čerpadlo a vodu odčerpala.

 

nahoru


31.07.2016 - Voda za domem na ulici MutÄ›nická      

Posádka:

Strojník

Frank Michal

Velitel

Svoboda Jan

1

Chlup Milan

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

18:25

Výjezd:

18:36

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

20:00

Práce:

Jednotka vyjela na zatopený chodník. Průzkumem zjištěno, že hrozí vtečení vody do panelového domu. Povolána posilová jednotka z PS Líšeň. Voda odčerpána.

 

nahoru


31.07.2016 - Zatopený sklep na ulici Viniční      

Posádka:

Strojník

Frank Michal

Velitel

Svoboda Jan

1

Chlup Milan

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

18:02

Výjezd:

18:05

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

18:36

Práce:

Jednotka vyjela na zatopený sklep v RD. Průzkumem zjištěno prosakování vody skrze výkop do sklepních prostorů . Ve sklepních prostorech se voda již nenacházela. Jednotka odčerpala ze dvou nejbližších výkopů vedle RD vodu pomocí kalového čerpadla.

 

nahoru


25.07.2016 - Zatopený podchod - čerpání vody na ulici Stará osada     

Posádka:

Strojník

Frank Michal

Velitel

Svoboda Jan

1

Chlup Milan

2

Humpolík Milan

3

Soukup Radim

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

21:00

Výjezd:

21:00

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

21:48

Práce:

Při návratu z předchozího výjezdu si jednotka všimla zatopeného podchodu na ulici Stará osada. Provedli jsme odčerpání vody pomocí plovoucího čerpadla.

 

nahoru


25.07.2016 - Pád stromu na ulici Rokytova      

Posádka:

Strojník

Frank Michal

Velitel

Svoboda Jan

1

Chlup Milan

2

Humpolík Milan

3

Soukup Radim

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

20:41

Výjezd:

20:43

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

21:00

Práce:

Jednotka vyjela k odstranění stromu na komunikaci. Jednalo se o popadané větve. Jednotka provedla jejich odstranění z komunikace a vrátila se zpět na základnu.

 

nahoru


11.07.2016 - Požár NA na ulici Pálavské námÄ›stí      

Posádka:

Strojník

Kinc Michal

Velitel

Svoboda Jan

1

Chlup Milan

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

20:16

Výjezd:

20:23

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

20:41

Práce:

Jednotka vyjela na požár NA. Na místě již zasahovaly jednotky HZS. Naše jednotka ponechána v záloze na místě události.

 

nahoru


09.07.2016 - Požár hrabanky na ulici Bzenecká     

Posádka:

Strojník

Frank Michal

Velitel

Chlup Milan

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

18:57

Výjezd:

19:06

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

19:23

Práce:

Jednotka vyjela na požár hrabanky. Po domluvě s velitelem zásahu byla odvolána při cestě k zásahu.

 

nahoru


25.05.2016 - Požár vagónu na ulici Kulkova     

Posádka:

Strojník

Soukup Radim

Velitel

Frank Michal

1

Svoboda Jan

2

Novotný Petr

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

13:30

Výjezd:

13:41

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

14:10

Práce:

Jednotka vyjela na požár železničního vagónu v DKV Brno-Maloměřice. V době našeho příjezdu již na místě zasahovaly jednotky HZS a HZSp SŽDC. Naše jednotka ponechána v záloze na místě události.

 

nahoru


12.05.2016 - Požár stÅ™echy na ulici Viniční     

Posádka:

Strojník

Bohanes Marek

Velitel

Chlup Milan

1

Pacner Jakub

2

Maixner Jan

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

19:45

Výjezd:

19:56

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

20:18

Práce:

Jednalo se o požár trámu. Naše jednotka ponechána v záloze na místě události.

 

nahoru


05.05.2016 - Požár trafostanice na ulici Jarní     

Posádka:

Strojník

Kinc Michal

Velitel

Humpolík Milan

1

Pacner Jakub

2

Trávníček Tomáš

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

23:45

Výjezd:

23:48

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

00:09

Práce:

Na místě již zasahovaly jednotky HZS. Naše jednotka ponechána jako záloha na místě události.

 

nahoru


31.03.2016 - Technická pomoc-teče voda na ulici Kuldova      

Posádka:

Strojník

Kinc Michal

Velitel

Humpolík Milan

1

Pacner Jakub

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

21:32

Výjezd:

21:35

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

22:02

Práce:

Jednotka vyslána k zastavení vody z prasklého potrubí u karmy. Zastaven HUV.

 

nahoru


30.03.2016 - Požár chaty na ulici Stránská      

Posádka:

Strojník

Frank Michal

Velitel

Svoboda Jan

1

Chlup Milan

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

06:25

Výjezd:

06:33

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

07:08

Práce:

Jednotka vyjela na požár chaty. Na místě již zasahovaly jednotky HZS. Naše jednotka ponechána v záloze na místě události.

 

nahoru


27.03.2016 - Požár chatky na ulici Líšeňská      

Posádka:

Strojník

Frank Michal

Velitel

Soukup Radim

1

Humpolík Milan

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

19:00

Výjezd:

19:07

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

19:08

Práce:

Jednotka vyjela na požár chatky. Jednalo se o planý poplach. Jednotka odvolána při cestě k zásahu.

 

nahoru


24.03.2016 - Dopravní nehoda na ulici Bubeníčkova     

Posádka:

Strojník

Frank Michal

Velitel

Kinc Michal

1

Svoboda Jan

2

Humpolík Milan

3

Trávníček Tomáš

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

19:58

Výjezd:

20:00

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

20:39

Práce:

Jednotka vyjela na dopravní nehodu s následným požárem osobního automobilu. Průzkumem zjištěna DN 3 OA. Jednotka provedla zajištění místa nehody a zasypání uniklých provozních kapalin sorbentem.

 

nahoru


24.03.2016 - Dopravní nehoda na ulici Krásného     

Posádka:

Strojník

Frank Michal

Velitel

Svoboda Jan

1

Humpolík Milan

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

09:29

Výjezd:

09:41

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

09:43

Práce:

Jednotka vyjela k dopravní nehodě NA a několika OA. Jednotka odvolána při cestě k zásahu.

 

nahoru


27.02.2016 - Požár popelnice na ulici Stará osada     

Posádka:

Strojník

Frank Michal

Velitel

Bohanes Radek

1

Bohanes Jaroslav

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

01:11

Výjezd:

01:16

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

01:32

Práce:

Na místě již zasahovaly jednotky HZS. Naše jednotka byla v záloze na místě události.

 

nahoru


25.01.2016 - Požár kanalizace na ulici Milady Horákové      

Posádka:

Strojník

Kinc Michal

Velitel

Humpolík Milan

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

10:02

Výjezd:

10:02

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

10:43

Práce:

Během návratu na základnu z úniku plynu zjistila jednotka únik kouře z kanalizace. Provedla protipožární opatření a vyčkala do příjezdu jednotek HZS. Po změření povrchu kanálu termokamerou zjištěn únik páry. Místo předáno technikům EON a RWE.

 

nahoru


25.01.2016 - Únik plynu na ulici třídy Kapitána JaroÅ¡e      

Posádka:

Strojník

Kinc Michal

Velitel

Humpolík Milan

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

08:03

Výjezd:

08:23

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

10:02

Práce:

II. stupeň požárního poplachu. Na místě se již nacházely jednotky HZS. Jednotka provedla doplnění vody do druhého vozu PS Lidická. Dále ponechána jako záloha na místě události. Poté byla odvolána zpět na základnu.

 

nahoru


03.01.2016 - Požár VB na ulici Valtická     

Posádka:

Strojník

Frank Michal

Velitel

Svoboda Jan

1

Trávníček Tomáš

Technika:

CAS 24 MAN

Čas:

Hlášeno:

0:57

Výjezd:

01:07

Příjezd na místo:

Odjezd na základnu:

Příjezd na základnu:

01:24

Práce:

Jednalo se o spálené potraviny. Jednotka byla odvolána při cestě k zásahu.

 

nahoru

Login

Prezdivka

Heslo
 

Vysvětlivky
AKBAkumulátor
DNDopravní nehoda
EPSElektronická požární signalizace
HVZHydraulické vyprošťovací zařízení
IDPIzolační dýchací přístroj
JHPJednoduché hasební prostředky
JPOJednotka požární ochrany
LZSLetecká záchranná služba
MPMěstská policie
MPŘMotorová pila řetězová
OAOsobní automobil
NANákladní automobil
NBNizká budova
NLNebezpečná látka
PPožár
PCPrověřovací cvičení
PHMPohonné hmoty
PKProvozní kapaliny
PPPlaný poplach
PPOProtipožární opatření
SaPSíly a prostředky
SÚSSpráva a údržba silnic
TCTaktické cvičení
VBVýšková budova
VTPVysokotlaký proud
ZPPZjišťování příčin požárů
 

Důležitá telefonní čísla:


112 - Evropské číslo tísňového volání
150 - Hasičský záchranný sbor ČR
155 - Zdravotnická záchranná služba
156 - Městská policie
158 - Policie české republiky

Kontakt:


SDH Brno Židenice
Kosmákova 47,
Brno, 615 00

sdhzidenice@gmail.com
    Poslední aktualizace 05.10.2022 by starburst